Styrelsen

Senast uppdaterad 2022-06-16

Kontakta endast styrelsens medlemmar vid frågor om svaret ej går att finna på hemsidan. Om du har frågor till styrelsen som inte finns besvarade på hemsidan går det bra att maila till brfsodermalm@gmail.com.

Ordinarie ledamöter

Lisa Svantesson, ordförande

Adam Granqvist

Johan Ulvenholm

Suppleanter

Ebba Paulsson

Stefan Byh