Styrelsen

Senast uppdaterad 2019-03-11

Kontakta endast styrelsens medlemmar vid frågor om svaret ej går att finna på hemsidan. Om du har frågor till styrelsen som inte finns besvarade på hemsidan går det bra att maila till brfsodermalm@gmail.com.

Ordinarie ledamöter

Stefan Nilsson ordförande

Lisa Svantesson

Emma Andersson

Carl Berglöf

Suppleanter

Jakob Norrby