Styrelsen

Senast uppdaterad 2022-06-16

Kontakta endast styrelsens medlemmar vid frågor om svaret ej går att finna på hemsidan. Om du har frågor till styrelsen som inte finns besvarade på hemsidan går det bra att maila till brfsodermalm@gmail.com.

Ordinarie ledamöter

Beata Olsson, ordförande

Lisa Svantesson

Adam Granqvist

Suppleanter

Johan Ulvenholm