Välkommen

Vår förening bostadsrättsförening Sommarbrisen i Mölndal

med byggår 2018 innehar 92 lägenheter varav

34 st är ettor, 44 st tvåor och 13 st treor samt 1 st fyrarummare.