Välkommen

Vår förening bostadsrättsförening Sommarbrisen i Mölndal

med byggår 2018 innehar 92 lägenheter varav

34 är ettor, 44 tvåor och 13 treor samt 1 st fyrarummare.