Mäklarinformation

Avgiftshöjningar Inga höjningar planerade för 2020.

Bredband
Föreningens bredbandsleverantör är Bredbandsbolaget.

TV-abonnemang är anslutet till ComHem

Basutbudet ingår i månadsavgiften

Hiss
Ingen hiss finns i huset

Underhållsplan

En underhållsplan (10 år) upprättades 2007 i samband med att föreningen övertog fastigheten. 

Ny dränering har utförts utvändigt mot källarytterväggar under hösten 2015. Återställning av tomtmark skedde våren 2016. Utyrningslokalerna i källarplanet har genomgått en omfattande renovering under perioden 2014-2016. Samtliga är nu uthyrda

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift samt pantsättningsavgift enligt branschstandard.

Kontaktpersoner
Marcus Lindh, föreningens ordförande tel 073-9786602 eller kassör Bertil Alsiö 076-5556202

Ekonomisk förvaltning: 

Stefan Sjöstedt

Förvaltnings AB Mälarviken

Box 1233  183 12 Täby

tel  08 732 52 70

Bifogade filer