Välkommen

BRF Tandådalens Fjällvillor 2

 

Vår förening finns i Tandådalen, Sälen och har 18 hus.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egen- dom samt i övrigt främja sina medlemmars ekonomiska intresse. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.