Brf Tarantellan

Brf Tarantellan ligger i Brunna, Kungsängen i Upplands-Bro Kommun.

Tarantellan bildades 1979 och består av 67 lägenheter fördelade på fem gårdar.

Hos Brf Tarantellan finns möjligheter till ett boende av hög kvalitet.

Nära till Mälarens stränder och stora områden med orörd natur.

Fastigheten förvaltas av oss bostadsrättshavare, efter direktiv från styrelsen. Vi sköter alltså drift och underhåll själva i så stor utsträckning som möjligt.

Detta innebär att vi har låga omkostnader - men det ställer också krav på våra medlemmar att hjälpa till när det behövs.