Mäklarinformation

Bredband
Fiber via Öppna Stadsnät

Underhållsplan

Det stora arbetet med byte av tak är nu genomfört, samtliga tak är bytta. Radon mätning

är genomförd och arbete pågår för att få ner värdet i de lgh som hade för högt värde. Samtliga 

har fått sina värden redovisade

Årsredovisningar
Se längst ner på sidan

Information om överlåtelser
Se längst ner på sidan

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Carl-Åke Palm, [javascript protected email address]

Bifogade filer