Mäklarinformation

Bredband
Fiber via Open Infra

Underhållsplan

Det stora arbetet med byte av tak är genomfört, samtliga tak är bytta.

Radon-mätning är genomförd och åtgärder för att få ner värdet i de lgh som hade för högt värde är utförda. Samtliga har fått sina värden redovisade.

Planering inför målning av husen och vid behov byte av fasad är inledd. 

Årsredovisningar
Se längst ner på sidan

Information om överlåtelser
Se längst ner på sidan

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, använd Ärenden -> Kontakta styrelsen alternativt meja tarantellan.styrelsen@gmail.com

Bifogade filer