Välkommen

Vår förening finns i Karlskrona och har 19 lägenheter.