Mäklarinformation

 Längst ner finns bifogade filer med mer information.

 

 Föreningens fastighet 

Föreningens fastighet består av:

- Ett gatuhus om 6 våningsplan, med 10 trerumslägenheter och två vindslägenheter. Av trerumslägenheterna har samtliga, förutom de två på vån 1, balkong mot Kastellgatan. 2 gemensamma balkonger som vetter mot innergården. De två vindslägenheterna har balkong mot innergården. Samtliga lägenheter har förråd i gatuhusets källare.

- Ett gårdshus med 5 enrums- och 4 tvårumslägenheter Samtliga lägenheter har förråd på plan 4, förutom en enrumslägenhet som har förråd i gårdshusets källarplan. 2 gemensamma balkonger finns som vetter mot innergården. 

- En ny lägenhet på gården som byggdes 2019.

-Två affärslokaler i gatuhuset med ingång från Kastellgatan. 

- En ny tvättstuga med två ny tvättmaskiner, en torktumlare och ett nytt torkskåp. Tidsbokning sker via tavla i tvättstugan,,

- En lokal som disponeras av Göteborg Energi (fjärrvärmerummet),

- Ett sammanträdesrum i gårdshusets källare, där det också finns en bastu - med tillhörande toalett och dusch. Sammanträdesrummet m.m. får bokas gratis för fester e.dyl.

- En innergård, där det finns trädgårdsmöbler, cykelstall samt kärl för sopor (brännbart avfall, matavfall, glas, papp och tidningar).

I gatuhuset finns två gemensamma balkonger, som vetter mot innergården. I gårdshuset finns två gemensamma balkonger, som vetter mot innergården.

 

   Fastighetsskötseln

Fastighetsskötseln sköts av Styrelsen med betrodda uppdragstagare.

 

   Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Lundéns Fastighetsförvaltning AB, 031- 17 77 70. Mail: [javascript protected email address]. Adress: Prästgårdsgatan 24, 431 44 Mölndal.

Via Lundéns Fastighetsförvaltning AB (Susanne Karlsson) kan information erhållas om ägarförhållanden, pantnoteringar, månadsavgifter, andelstal, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift vid andrahandsuthyrning m.m. 

 

    Ekonomisk info

Föreningens lån är på Nordea. Föreningens totala belåning ligger på 11,057 Mkr. För närvarande ligger alla föreningens lån på rörligt 3 månader. Nettoskulden per kvm ligger för närvarande på 6032kr per kvm. Skuldbelastningen har ökat med anledning av att föreningen utfört omfattande renoveringar de senaste åren, i form av fasadrenovering och relining. Sen slutet av 2019 har föreningen amoterat drygt 1,1 mkr.

Föreningen gör fn. inga fondavsättningar.

Föreningen har som policy att generera ett positivt nettoresultat över tiden.

Amortering sker på Föreningens lån då möjlighet därtill finns.

Samtliga investeringar kostnadsförs direkt.

Under de senaste 15 åren har årsavgiften höjts med 15 %.

 

    Underhåll

Föreningen har en underhållsplan från 2011 som är vägledande. Tanken är att underhållsplanen i närtid ska uppdateras. 

Under 2006 utfördes en  fönsterrenovering i avseende de förster som vetter mot innergården.

Under 2015 utfördes en större renovering, fönster- och balkongrenovering i gatuhuset (mot Kastellgatan). .

Under 2017 med avslut under 2018 har utförts en relining av fastighetens stamledningar genom Repipe Sverige AB.

Föreningen har under hösten 2018 försett samtliga värmeelement med moderna termostatventiler.

 I Föreningens budget planeras för ett underhåll om ca 150 000 kr/år för underhåll.

 

   Medlemskap

Föreningen medger medlemskap för köp föräldrar/barn.

Enligt Föreningens stadgar, registrerade 2018-09-26 kan juridisk person vägras inträde. Detta gäller dock inte kommun och landsting. .

Andrahandsuthyrning medges enligt stadgar och lag.

Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift vid andrahandsuthyrning uttas enligt vad framgår av Föreningens stadgar, 11 §.

Ansökan om medlemskap och köpehandlingar kan skickas till Lundéns Fastighetsförvaltning AB, Prästgårdsgatan 24, 431 44 Mölndal.  Kontaktperson är Susanne Karlsson.

Tel:031-17 77 70,

e-post:[javascript protected email address]

Föreningen inhämtar regelbundet en kreditupplysning om köparen/köparna.

Inför beviljandet av medlemskap kallas den/de som förvärvat bostadsrätten till ett personligt möte med styrelsen.

 

 Vanliga mäklarfrågor 

Fastigheten står enligt sakkunnig uppgift på en stabil grund (rustbädd). Inga sättningsproblem har noterats. Föreningen kommer att noga bevaka vad som händer då Västlänken byggs.

Med tanke på att det rör sig om en ”liten” förening förväntar sig styrelsen att medlemmarna ställer sig positiva till att bidra med egna insatser.

 

Vad ingår i medlemsavgiften?

Värme, vatten kabel-TV, bredband samt IP-telefoni.

 

TV/Bredband

Kabel-TV finns genom ComHem. Fibernät finns genom Bredbandsbolaget med tillgång till IP-telefoni. Föreningen svarar för kostnaden för TV och bredband. Telefonräkningen betalas av medlemmarna.

 

Är föreningen en äkta bostadsrättsförening?

Ja. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag.

 

Finns parkerings- eller garageplatser?

Nej.

 

Finns det hiss i föreningen?

Föreningen har en hiss i gatuhuset men inte i gårdshuset. Hissen installerades vid Föreningens övertag av fastigheten. Serviceavtal finns med Kone Hiss. För närvarande finns inget som tyder på att hissen måste renoveras/bytas ut. 

 

 Kontaktpersoner  

Kontaktperson i Föreningen är i första hand ordföranden Adam Mattsson, Kastellgatan 19, 413 07 Göteborg, mobil: 076-890 93 69 , e-post: [javascript protected email address]

Kontaktperson rörande den ekonomiska förvaltningen är Susanne Karlsson, 031-17 77 70, [javascript protected email address].

 

 

Bifogade filer