Välkommen

Bostadsrättsföreningen Väduren nr 15 (org nr 702002-8499) registrerades 1971 och omfattar adresserna Roslagsgatan 24, 26 och 28. Väduren 15 byggdes år 1972-73 och nybyggnadsår är 1974 (arkitekt Carl-Ivar Ringmar).

Vår förening består av 69 lägenheter fördelade på 21 tvåor, 21 treor, 27 fyror, 2 lokaler med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt.

Marken innehas med äganderätt.

Det finns 46 garageplatser (44 bilplatser och 2 MotorCykel platser) som hyrs ut till medlemmar.

Samtliga bilplatser har laddstolpar.