Information om BRF Väduren 15

Avgiftshöjningar
2024 gjordes en höjning av avgiften med 6%.

TV/Bredband
Fastigheten har bredband 250/50 och digital-TV via ComHem som ingår i avgiften.

Hiss:
Fastigheten har hiss.

Garage
Föreningen hyr ut 46 garageplatser (44 bilplatser & 2 MC platser) till medlemmar, för närvarande kort kö.
Avgiften är 1 800 kr/mån (900 kr/månad för MC).
Samtliga bilplatser har laddstolpar.
För ytterligare information se Garagepolicy i bifogade filer.

Årsredovisningar
Se bifogad årsredovisning.

Information om överlåtelser
Överlåtelse- och pantsättningsavgiften betalas av köparen och är fn 2,5 % på prisbasbeloppet respektive 1% på prisbasbeloppet.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Medlemsansökan/överlåtelse
Ansök genom Fastighetsägarnas överlåtelseportal, bifoga påskrivet Basfakta, se bifogade filer.

Renoveringar:
Stambyte planerat till 2030

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen.

Bifogade filer