Information om BRF Väduren 15

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020.

TV/Bredband
Fastigheten har bredband 250/50 och digital-TV via ComHem AB som ingår i avgiften.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Garage
Föreningen hyr ut 49 garageplatser (varav 3 MC platser) till medlemmar, fn kort kö. Avgiften är 1 600 kr/mån. För ytterligare information se Garagepolicy i bifogade filer.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisning.

Information om överlåtelser
Överlåtelse- och pantsättningsavgiften betalas av köparen och är fn 2,5 % på prisbasbeloppet respektive 1% på prisbasbeloppet.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen.

Bifogade filer