Välkommen

Vår förening bebor den storslagna Tornvilllan på Villagtan 7 i Huskvarna och har 5 lägenheter. Den är belägen ett par hundra meter från Smedbyn i Huskvarna och gränsar till Huskvaranberget med gångvägar och trappor till Pustaleden och Pusta kulle.

Villorna utmed Villagatan byggdes av Husqvarna Vapenfabrik under perioden 1900-1932 som bostäder åt de högre tjänstemen. Själva Tornvillan uppfördes 1907.