Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du blir medlem hos Egrannar samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, lägenhetsnummer, telefonnummer och personnummer om det är nödvändigt för behandlingen.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Supportärenden

När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.


Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som...

 • ...du uppger själv när du blir medlem hos oss.
 • ...du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och inspelade samtal.
 • ...skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida eller loggar in i kundzonen.
 • ...vi hämtar från andra källor – t ex UC AB.
 • ...samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.


Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Egrannar rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Egrannars intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som medlem och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och prenumererar på. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.


Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för detaljer.


Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners, underleverantörer och andra bolag inom Egrannar

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. I förekommande fall används EU/US Privacy Shield-certifiering om behandling sker i USA. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer.


Marknadsförings- och analyssyfte

Partner Personuppgifter som delas och varför
Google Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.
Facebook Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.
New Relic Analysdata via tredjepartscookie för webbanalys för att förbättra våra tjänster.
Amplitude Analysdata via tredjepartscookie för webbanalys för att förbättra våra tjänster.

I syfte att leverera beställda tjänster

Partner Personuppgifter som delas och varför
Sendgrid Data som krävs för att kunna skicka epost till dig, till exempel aviseringar om händelser på er sida och bekräftelser.
Youtube Data som krävs för att kunna visa video for dig i förekommande fall.
Google Data som krävs för att kunna använda vissa typsnitt samt kartor via Google Maps.
Cloudnet Vår tekniska driftpartner som hanterar huvuddelen av våra servrar. De hanterar inga personuppgifter direkt, men sköter backup och teknik.
Loopia Epost du skickar till Egrannar. Loopia hanterar vår epost och den tekniska driften av vår blogg.egrannar.se.
Helpscout Data som behövs för att hanterar vårt supportsystem när du kontaktar oss via support@egrannar.se eller via vårt supportformulär på hemsidan. Vanligtvis epostadress, namn och telefonnummer.
Mailjet Data som krävs för att registrera, hantera och skicka ut nyhetsbrev.
SurveyMonkey Data som krävs för att registrera, hantera och skicka ut enkäter.

I syfte att ta betalt för våra tjänster

Partner Personuppgifter som delas och varför
Swedbank Data som krävs vid betalningar.
Billecta Data som krävs för att skicka ut och hantera fakturor.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.


Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

 • informationssäkerhet
 • incidenthantering
 • riskanalys
 • mjukvaruppdateringar
 • säker konfiguration och hantering av enheter
 • kontor och serverhallar
 • mjukvaruutveckling
 • upplärning och utbildning

Egrannars personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.


Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig.

Läs mer här om vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter »


Dina och dina användares personuppgifter när Egrannar agerar personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Egrannar agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina medlemmars personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal. Till exempel om du har en hemsida och intranät för din förening hos Egrannar där dina medlemmars uppgifter lagras och behandlas på våra servrar, eller övrig data du har i våra tjänster.


Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund eller medlem

När du säger upp ditt konto tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är dina...

 • ...eventuella hemsidor, bokningsobjekt med bokningar, anslagstavlor med meddelanden, med mera.
 • ...medlemskonton som saknar kopplingar till andra föreningars/organisationers sidor eller andra gemenskaper i Egrannar.
 • ...personuppgifter i vårt CRM-system.
 • ...säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.


Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • Data som krävs enligt bokföringslagen.