Mäklarinformation

Föreningen registrerades 2002-06-15

Föreningen har mycket god ekonomi och är skuldfri. Föreningen utför kontinuerliga renoveringar och underhåll som sker utifrån löpande kontroller med underhållsplan samt budget som grund.

Vad ingår i avgiften
Förutom vad som sedvanligt ingår för en bostadsrättsinnehavare ingår även:
- Kallvatten (konsumtionsvatten)
- Renhållning
- Serviceavtal på gaspanna med service vartannat år. Bostadsrättsinnehavaren bekostar själv eventuella reservdelar som behöver bytas
- Tillgång till övernattningslägenhet (dygnshyra betalas av bostadsrättsinnehavaren)
- Bostadsrättstillägg på hemförsäkring.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2024.

Uppvärmning
Gaspanna eller frånluftsvärmepump för vattenburen uppvärmning av lägenheten och frånluftsvärmepump för varmvatten och ventilation. Om gaspanna eller värmepump går sönder står bostadsrättsinnehavaren själv för kostnaden för reparation.

Bredband & TV
Alla lägenheter i föreningen har tillgång bredband och TV-utbud via Öresundskrafts Stadsnät (fibernät) där våra boende själva väljer och bekostar tjänsteleverantör för bredband. Föreningen tecknade avtal 2019 med Telia och står för kostnaden för 25 Tv-kanaler. TV-box finns i huset och en app kan laddas ner till Smartphone. 

Underhåll 2024

Byte av entrédörrar efter behov
Renovering av enstaka tegelfasader
Byte av förrådsdörrar efter behov
Renovering av fasadmätarskåp

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare till SBC, för närvarande 2 % av ett prisbasbelopp.

Årsredovisningar
Tillhandahålls av säljaren samt nedan under bifogade filer.

Om- och tillbyggnader
Bostadsrättshavare har möjlighet att genomföra om- och tillbyggnader om sådana beviljas av styrelsen. Mäklare ska informera köpare om att bostadsrättshavare har det fulla ansvaret för alla om- och tillbyggnader och ytterligare installationer enligt föreningens stadgar. Detta gäller även sådana som genomförts av tidigare bostadsrättshavare.

Kontaktperson
För mer information, kontakta föreningens ordförande per e-post; [javascript protected email address]

Bifogade filer