Mäklarinformation

Här läggs information som är av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen. 

Vad ingår i avgiften
Förutom vad som sedvanligt ingår för en bostadsrättsinnehavare ingår även:
- Kallvatten (konsumtionsvatten)
- Renhållning
- Serviceavtal på gaspanna med service vartannat år. Bostadsrättsinnehavaren bekostar själv eventuella reservdelar som behöver bytas
- Tillgång till övernattningslägenhet (dygnshyra betalas av bostadsrättsinnehavaren)
- Bostadsrättstillägg på hemförsäkring.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2023.

Uppvärmning
Gaspanna eller frånluftsvärmepump för vattenburen uppvärmning av lägenheten och frånluftsvärmepump för varmvatten och ventilation. Om gaspanna eller värmepump går sönder står bostadsrättsinnehavaren själv för kostnaden för reparation.

Bredband
Alla lägenheter i föreningen har tillgång bredband och TV-utbud via Öresundskrafts Stadsnät (fibernät) där våra boende själva väljer och bekostar tjänsteleverantör för bredband. Föreningen tecknade avtal 2019 med Telia och står för kostnaden för 25 TV-kanaler under fem år framåt. TV-box finns i huset och en app kan laddas ner till Smartphone. 

Underhåll
Ingen större renovering är planerad just nu men föreningen har en underhållsplan där vi årligen genomför olika förbättringar och renoveringar.
Under 2011-2012 genomfördes en omläggning av taken.
Under 2021 och 2022 genomförs omfattande ommålningsarbeten på våra fastigheter.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare till SBC, för närvarande 2% av prisbasbelopp.

Årsredovisningar
Tillhandahålls av säljaren.

Om- och tillbyggnader
Bostadsrättshavare har möjlighet att genomföra Om- och tillbyggnader om sådana beviljas av styrelsen. Mäklare ska informera köpare om att bostadsrättshavare har det fulla ansvaret för alla Om/tillbyggnader och Ytterligare installationer enligt föreningens stadgar. Detta gäller även sådana som genomförts av tidigare bostadsrättshavare.

Kontaktperson
För mer information, kontakta föreningens ordförande per e-post; [javascript protected email address].