Välkommen

Välkommen till BRF Glömstas Pärla!

Glömstas Pärla bildades 2016 med byggår 2017 och är en förening med 15 lägenheter fördelade på 10 parhus samt 5 attefallshus. Området inramas av gräsmattor, alla hus med egen ingång samt parkerings plats, en mindre gemensam väg med belysningsstolpar. Inom området finns separata sopkärl där vi källsorterar våra sopor som sedan hämtas av SRV återvinning.