Välkommen

Ilbudets Samfällighetsförening finns i Valla, Linköping och förvaltar två gemensamhetsanläggningar samt en gästparkering.

Ilbudet ga:1

Grönytor, gångvägar, dagvattenledningar med tillhörande brunnar, kablar för TV/Tele/IT med kopplingskåp. Samtliga 37 husen (par- och radhus).

Ilbudet ga:2

Vatten- och spillvattenledningar. Endast de 19 radhusen.

Ilbudet 16

Gästparkering med tillhörande häck samt del av gräsmatta. Samtliga 37 husen (par- och radhus).

Medlemmar

Medlemmar i samfälligheten är ägarna till fastigheterna Irisen 2-9, Isopen 1-10, Indigon 1-13 och Idegranen 10-15.

Stadgar

Föreningens stadgar återfinns under Anslagstavlan "Styrelsen informerar" (endast medlemmar).