Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar avseende samfälligheten är planerade för 2016.

Bredband

Samfälligheten har avtal med Telia för ett grundutbud av Internet (fiber), IP-telefoni och digital-TV för sina medlemmar.

Husen

Husen är byggda i etapper av JM under åren 2008-2010.