Välkommen till Journalisten 2

Vår förening finns i Stockholm/Bromma och har 8 lägenheter.

Stadsdelen Höglandet omfattar mark som tillhörde Åkeshovs säteri och köptes av Stockholms stad år 1904. Säljarna hade haft egendomen i endast tre år, men hunnit påbörja tomtförsäljning inom ett område närmast Mälaren, kallat Grönvik. En av säljarna, Olsson & Rosenlunds AB behöll marken närmast vattnet och på så sätt kom tomter med "fri och egen grund" i marknaden i Bromma. Grönviks område tillhörde således också Åkeshov och från det området började tomtförsäljning 1902. Olsson & Rosenlunds AB sålde tomter inom Grönvik 1902, och tomtförsäljningen var här avslutad 1924. Bebyggelsen på stadens mark i stadsdelen Höglandet genomfördes under åren 1925–1930.

Höglandstorget genomgick vintern och våren 2011 en upprustning. Idag har torget fått nya gångvägar, ett antal nya parksoffor och en boulebana. Samtliga hus på torget har också restaurerats. Tidigare gamla butiker, bagerier och post har omvandlats till lägenheter. Höglandsbion finns kvar liksom ett café. En japansk sushibar har nyöppnats.

Vid Höglandstorget ligger Höglandsskolan som är en så kallad vertikalskola med alla klasser från förskola upp till högstadiet. Vid Höglandstorget finns sedan 1926 en spårvagnshållplats på Nockebybanan. Avståndet till station Alvik är 4,1 kilometer.