Välkommen

Vår förening finns i Stockholm vid Mosebacke torg och har 28 lägenheter samt två lokaler.

Huset på Svartensgatan 12 fyllde 100 år 2015. En jubileumsskrift berättar om husets historia, händelser och lite om dess invånare genom åren. Du kan ladda ned jubileumsskriften som en pdf genom att klicka på länken nedan.

Bifogade filer