Vart vi vänder oss

Vid icke akuta fel, såsom felanmälan av tvättstugan, brister i städningen eller överfullt i soprummen, kontakta styrelsen genom att ringa ansvarig styrelseledamot (se nedan) eller skicka ett mail till: [javascript protected email address].

Medlemmars rutiner vid olyckor eller andra plötsliga tillbud:

1. Stoppa

Vid upptäckt av skada/tillbud (exempelvis ohyra eller vattenläckage) skall omedelbart relevant entreprenör/företag kallas in för att stoppa situationen och begränsa skadans omfattning, om detta är möjligt.

Se nedan för lista över entreprenörer som styrelsen rekommenderar.

VID BRAND - RING OMEDELBART BRANDKÅREN VIA 112

2. Meddela Styrelsen

Kontakta styrelseledamöterna i första hand utifrån deras olika ansvarsområden:

Per Ahlander, ordförande
Ansvarsområden: allmänna frågor, mäklarförfrågningar, lån och finansiering
Telefon: 070 886 47 88

Ingrida Leimanis, sekreterare
Ansvarsområden: föreningslokal, gård och tvättstuga
Telefon: 070 829 45 25

Per Follin, kassör
Ansvarsområden: avgifter och hyror, betalningar, in- och utträden
Telefon: 070 390 87 87

Roger Bäckström, fastighetsansvarig
Ansvarsområden: underhållsplan, cykelrum och sophantering
Telefon: 070 796 50 54

Martin Sööder, suppleant
Ansvarsområde: OVK
Telefon: 073 942 01 20

3. Anmäl skada till ditt hemförsäkringsbolag

Allmänt:
Länsförsäkringar (föreningens försäkringsbolag) ska kontaktas för att fastställa var skadan kommer ifrån och/eller om den har spridits till fastighetsstommen. Styrelsemedlem anmäler skada till föreningens försäkringsbolag.

Lista över entreprenörer styrelsen rekommenderar:

VVS
Peter Roos VVS AB
te.: 0704-61 58 77
Kundnummer: 199 

Jourman Jourcentralen (jour dygnet runt)
tel växel: 08-97 09 15
tel jour: 08-97 30 00 

Kransen VVS
tel: 08-645 20 90

Ohyra
Bekämpning ingår i försäkringen. Ring Anticimex, tel 08-517 633 00, och uppge vårt försäkringsnummer hos Länsförsäkringar: 9037143*03.

El
Katarina El 
tel: 08-643 55 55 

Sotare - ventilation
Peter Sotare AB

tel: 08-643 35 86 

Glas
Glasjour (om akut)
tel: 08-20 10 00

N.P. Ringströms AB
Östgötagatan 9
116 25 Stockholm
tel: 08-641 47 09, 08-643 31 73

Lås
Låsmakarna
Högbergsgatan 85
118 54 Stockholm
tel: 08-642 63 03 

Plåt och tak

Kontakta styrelsen; styrelsen kontaktar Essinge Plåt AB

Snö- och isröjning tak
Kontakta styrelsen; styrelsen kontaktar Essinge Plåt AB

Hissen
Kontakta styrelsen; styrelsen kontaktar Hissen AB 


ANDRAHANDSUTHYRNING
För ansökan om andrahandsuthyrning finns blankett att ladda ner om man loggar in som medlem.