Vart vi vänder oss

Vid icke akuta fel kontakta styrelsen genom att ringa eller skicka ett mail till [javascript protected email address]
t ex felanmälan av tvättstugan, städning, soprum

Medlemmars rutiner vid olyckor eller andra plötsliga tillbud:

 

 1. Stoppa

Vid upptäckt av skada/tillbud (exempelvis ohyra eller vattenläckage) skall omedelbart relevant entreprenör/företag kallas in för att stoppa situationen och begränsa skadans omfattning, om det är möjligt.

Se nedan för lista av entreprenörer som styrelsen rekommenderar.

 

2. Meddela Styrelsen

Kontakta styrelsemedlemmarna i den ordning de är listade nedan. Listan är rankad där nummer 1 är första person att vända sig till:

--------------------------------------

 1. Martin Sööder, fastighetsansvarig, ordinarie 

Telefon: 073 942 01 20

2. Per Ahlander, ordförande

Telefon: 070 886 47 88

3. Julia Billbäck, sekreterare

Telefon: 070 721 46 69

4. Per Nelson Follin, kassör

Telefon: 070 390 87 87

5. Resterande ledamöter

Gunnar Eliasson, ordinarie, ansvarar för långsiktig ekonomisk plan

Telefon: 070 731 20 02  

Ulrika Vändesjö, ordinarie, gårds- och lokalansvarig

Telefon: 070 637 51 39‬

Caroline Sanden Gustafsson, suppleant

Telefon: 076 900 32 77

 

---------------------------------------

3. Anmäl skada till ditt hemförsäkringsbolag

 

Allmänt:
Länsförsäkringar (föreningens försäkringsbolag) ska kontaktas för att fastställa var skadan kommer ifrån och/eller om det har spridits till stommen. Styrelsemedlem anmäler skada till föreningens försäkringsbolag.

 

Lista på entreprenörer:

VVS
Peter Roos VVS AB
te.: 0704-61 58 77
Kundnr: 199 

Jourman Jourcentralen (jour dygnet runt)
tel växel: 08-97 09 15
tel jour: 08-97 30 00 

Kransen VVS
tel: 08-645 20 90

Ohyra
Bekämpning ingår i försäkringen. Ring Anticimex 08-517 633 00 och uppge vårt försäkringsnummer hos Länsförsäkringar: 9037143*03

El
Katarina El 
tel: 08-643 55 55 

Sotare - ventilation
Peter Sotare
tel: 08-643 35 86 

Glas
Glasjour (om akut)
tel: 08-20 10 00

N.P. Ringströms AB
Östgötagatan 9
116 25 Stockholm
tel: 08-641 47 09, 08-643 31 73

Lås
Låsmakarna
Högbergsgatan 85
118 54 Stockholm
tel: 08-642 63 03 

Plåt och tak

Kontakta styrelsen; styrelsen kontaktar Essinge Plåt AB

Snö- och isröjning tak
Kontakta styrelsen; styrelsen kontaktar Essinge Plåt AB

Hissen
Kontakta styrelsen; styrelsen kontaktar Hissen AB 

Brand
Vid brand - ring brandkåren 112

 

För ansökan om andrahandsuthyrning finnsblankett att ladda ner om man loggar in som medlem.