Brf Kejsaren 27

Om föreningen
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening, då minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Föreningen bildades 1980 och fastigheten övertogs i september 1981. En omfattade upprustning av huset och lägenheterna genomfördes under 1983.

Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna, en intresseorganisation för bostadsrättsföreningar, och medlem i MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ek för) Västerås.

Organisationsnummer
716417-4000

Adresser
Den korrekta adressen är i gathuset Svartensgatan 12 A, i vänster gårdshus Svartensgatan 12 B och i höger gårdshus Svartensgatan 12 C.

Fastigheten
Huset byggdes 1915 och innehåller 28 bostadsrättslägenheter om sammanlagt 2039 kvadratmeter och två uthyrningslokaler om sammanlagt 207 kvadratmeter. Tomten ägs av föreningen.

Föreningens fastighet är försäkrad till fullvärde i Länsförsäkringar Stockholm.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2023.

Bostadsrättstillägg 
Enskild föreningsmedlem är skyldig att teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Bredband 
Föreningen har ett öppet fibernät installerat sedan 2015, via bredbandsoperatören iTUX.

Information om fibernätet och hur du ansluter dig finns på www.itux.se

Hiss
Fastigheten har hiss i gathuset.

Underhållsplan
Fastigheten stambyttes 1984.

Befintlig underhållsplan omarbetas och uppdateras för närvarande, vilket arbete beräknas vara slutfört under hösten 2023.

Ekonomi
Föreningen har avtal med Mälardalens Bostadsrättsförvaltning i Västerås (MBF), som sköter löpande ekonomisk förvaltning och administration.

Debiteringen av månadsavgifter och hyror sköts av MBF.

Hemsida: www.mbf.se
Tel: 021-403300 

Faktureringsadress
Brf Kejsaren 27
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås

MBF tar gärna emot fakturor digitalt i pdf-format som skickas till: [javascript protected email address]. En pdf-fil per faktura och ett e-postmeddelande får endast innehålla en pdf-fil.

Fastighetsskötsel och städning
Upphandlad fastighetsskötare ronderar fastigheten från källare till vind varannan vecka, byter glödlampor, kontrollerar lås och brandvarnare och rapporterar eventuella avvikelser till styrelsen.

Upphandlad städfirma städar trapphus och allmänna utrymmen varannan vecka och putsar fönstren i de tre trapphusen höst och vår.

Föreningsstämma
Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december. Föreningsstämma hålls före juni månads utgång.

Vid föreningsstämman presenteras och diskuteras styrelsens årsredovisning. Medlem ges inför stämman möjlighet att lämna förslag i form av motioner. Motioner skall, enligt föreningens stadgar, ha inkommit till styrelsen senast 1 februari om inget annat meddelats.

Överlåtelseavgift - pantsättningsavgift
I samband med överlåtelse av lägenhet, samt vid pantsättning, tas en administrativ avgift ut av MBF.

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, för närvarande 1312 kr, och betalas av den som köper en lägenhet. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren och uppgår till högst 1,0% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta föreningens ordförande via e-post: [javascript protected email address]

Bifogade filer