Om föreningen

Om föreningen
Föreningen är en äkta förening, dvs att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Föreningen bildades 1980. Fastigheten övertogs i september 1981. En omfattade upprustning av huset och lägenheterna genomfördes under år 1983.

Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna.se, en intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.

Organisationsnummer
7164174000

Adresser
Den korrekta adressen är i gathuset Svartensgatan 12A, i vänster gårdshus Svartensgatan 12B och i höger gårdshus Svartensgatan 12C.

Huset
Vårt hus byggdes 1915. Det innehåller 28 bostadsrättslägenheter om sammanlagt 2039 kvadratmeter och två uthyrningslokaler om sammalagt 207 kvadratmeter.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020.

Bostadsrättstillägg 
Enskild föreningsmedlem är skyldig att teckna egen försäkring med bostadsrättstillägg.

Bredband 
Föreningen installerade så kallad öppen fiber under 2015. 

Hiss
Fastigheten har hiss i gatuhuset.

Underhållsplan
Fastigheten stambyttes 1984.
Underhållsplan finns.

Ekonomi
Föreningen har ett avtal med Mälardalens Bostadsrättsförvaltning i Västerås (MBF), som sköter löpande ekonomisk förvaltning samt viss administration.

Inkassering av avgiften (hyran) sköts av MBF.

www.mbf.se 
Tel: 021-403300 

Faktureringsadress

Brf Kejsaren 27
c/o MBF 
Källgatan 14
722 11 Västerås

Föreningsstämma
Verksamheten löper från 1 januari till 31 december. Föreningsstämma hålls före juni månads utgång.
Vid stämman presenteras och diskuteras styrelsens verksamhetsberättelse samt räkenskaperna. Medlem ges inför stämman möjlighet att lämna förslag i form av motioner.

Överlåtelseavgift - pantsättningsavgift
I samband med överlåtelse av lägenhet samt vid pantsättning tas en administrativ avgift ut av MBF. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% av prisbasbelopp vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, f.n. 1050:- och betalas av den som köper en lägenhet. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren, högst 1% av prisbasbelopp vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post: [javascript protected email address]

Bifogade filer