Om föreningen

Om föreningen
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening, då minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Föreningen bildades 1980. Fastigheten övertogs i september 1981. En omfattade upprustning av huset och lägenheterna genomfördes under 1983.

Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna.se, en intresseorganisation för bostadsrättsföreningar.

Organisationsnummer
716417-4000

Adresser
Den korrekta adressen är i gathuset Svartensgatan 12 A, i vänster gårdshus Svartensgatan 12 B och i höger gårdshus Svartensgatan 12 C.

Huset
Vårt hus byggdes 1915. Det innehåller 28 bostadsrättslägenheter om sammanlagt 2039 kvadratmeter och två uthyrningslokaler om sammanlagt 207 kvadratmeter.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2022.

Bostadsrättstillägg 
Enskild föreningsmedlem är skyldig att teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Bredband 
Föreningen installerade så kallad öppen fiber under 2015. 

Hiss
Fastigheten har hiss i gatuhuset.

Underhållsplan
Fastigheten stambyttes 1984.
Underhållsplan finns.

Ekonomi
Föreningen har ett avtal med Mälardalens Bostadsrättsförvaltning i Västerås (MBF), som sköter löpande ekonomisk förvaltning och administration.

Debiteringen av månadsavgifter och hyror sköts av MBF.

www.mbf.se 
Tel: 021-403300 

Faktureringsadress
Brf Kejsaren 27
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås

MBF tar gärna emot fakturor digitalt i pdf-format som skickas till: [javascript protected email address]. En pdf-fil per faktura och ett e-postmeddelande får endast innehålla en pdf-fil.

Föreningsstämma
Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december. Föreningsstämma hålls före juni månads utgång.
Vid stämman presenteras och diskuteras styrelsens verksamhetsberättelse samt räkenskaperna. Medlem ges inför stämman möjlighet att lämna förslag i form av motioner.

Överlåtelseavgift - pantsättningsavgift
I samband med överlåtelse av lägenhet, samt vid pantsättning, tas en administrativ avgift ut av MBF. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, för närvarande 1208 kr, och betalas av den som köper en lägenhet. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren och uppgår till högst 1,0% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordföranden via e-post: [javascript protected email address]

Bifogade filer