Brf Kejsaren 27

Om föreningen
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening, då mer än 60 % av intäkterna kommer från bostadsrättshavares månadsavgifter.

Föreningen bildades 1980 och fastigheten övertogs i september 1981. En omfattade upprustning av huset och lägenheterna genomfördes under 1983.

Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna, en intresseorganisation för bostadsrättsföreningar, och medlem i MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ek för) i Västerås.

Organisationsnummer
716417-4000

Fastigheten
Huset byggdes 1915 och innehåller 28 bostadsrättslägenheter om sammanlagt 2039 kvadratmeter och två uthyrningslokaler om sammanlagt 207 kvadratmeter. Huset står på tomtmark som ägs av föreningen.

Föreningens fastighet är försäkrad till fullvärde i Länsförsäkringar Stockholm.

Avgiftshöjningar
Avgifterna höjdes med 5 % från 1 januari 2024, enligt styrelsens beslut.

Bostadsrättstillägg 
Enskild föreningsmedlem är skyldig att teckna egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Bredband 
Föreningen har ett öppet fibernät installerat sedan 2015, via bredbandsoperatören iTUX.

Information om fibernätet och hur du ansluter dig finns på www.itux.se.

Ekonomi
Föreningen har avtal med Mälardalens Bostadsrättsförvaltning i Västerås (MBF), som sköter löpande ekonomisk förvaltning och administration.

Debiteringen av månadsavgifter och hyror sköts av MBF.

Kontaktperson hos MBF: Jon Brändström.

Hemsida: www.mbf.se
Tel: 021-403300 

Faktureringsadress
Brf Kejsaren 27
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås

MBF tar gärna emot fakturor digitalt i pdf-format som skickas till [javascript protected email address]. En pdf-fil per faktura och ett e-postmeddelande får endast innehålla en pdf-fil.

Fastighetsskötsel och städning
Upphandlad fastighetsskötare ronderar fastigheten från källare till vind varannan vecka, byter glödlampor, kontrollerar lås och brandvarnare och rapporterar eventuella avvikelser till styrelsen. Vid behov håller fastighetsskötaren även rent från snö och is på gården och utanför entrén mot gatan.

Upphandlad städfirma städar trapphus och allmänna utrymmen varannan vecka och putsar fönstren i de tre trapphusen höst och vår.

Föreningsstämma
Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december. Föreningsstämma hålls före juni månads utgång.

Vid föreningsstämman presenteras och diskuteras styrelsens årsredovisning. Medlem ges inför stämman möjlighet att lämna förslag i form av motioner. Motioner skall, enligt föreningens stadgar, ha inkommit till styrelsen senast 1 februari om inget annat meddelats.

Hiss
Fastigheten har en hiss i gathuset.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Postadresser
Den korrekta postadressen är i gathuset Svartensgatan 12 A, i vänster gårdshus Svartensgatan 12 B och i höger gårdshus Svartensgatan 12 C.

Underhållsplan
Fastigheten stambyttes 1984.

Befintlig underhållsplan omarbetas och uppdateras för närvarande, vilket arbete beräknas vara slutfört under hösten 2023.

Överlåtelseavgift - pantsättningsavgift
I samband med överlåtelse av lägenhet, samt vid pantsättning, tas en administrativ avgift ut av MBF.

Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, för närvarande 1312 kr, och betalas av den som köper en lägenhet. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren och uppgår till högst 1,0 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Kontakta oss
För mer information, kontakta föreningens ordförande via vår e-postadress [javascript protected email address].

Bifogade filer