Trivselregler

Syftet med dessa trivselregler är att ge säkerhet och trivsel för de boende. Trivselreglerna, som vid behov kan justeras, är ett komplement till brf Kejsaren 27 stadgar samt tillämpliga lagar.

Tänk på att
vara aktsam om och vårda egen lägenhet inklusive balkong samt föreningens egendom i övrigt.

Sopor
Soppåsar får inte förvaras i trapphuset innan de slängs utan förvaras inne i lägenheten till dess att man går ut och slänger dem i sopkärl som finns i soprummet till vänster från igången till cyckelföråd från Svartensgatan. Detta måste följas dels för att lukt från soppåsar stående i trapphus stör andra boende, dels förstörs vårt fina stengolv när innehåll från soppåsen rinner ut.

Trapphus och vindsgångar
Dessa ska av säkerhetsskäl hållas tomma. Inget får förvaras permanent eller tillfälligt i trapphus och vindsgångar.

Balkonger
Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättsihavaren för renhållning och vintertid snöskottning. Lägenhetsinnehavaren ska enligt stadgar se till att vidta åtgärder för att minimera riskerna för skador orsakade av smältvatten o.d.

Gården
På gården finns det gemensamma grillar. 

För att undvika att använda tändvätska finns det en eltändare som ska användas. Eltändare + sladd finns i rummet bredvid tvättstugan, det rum som leder ut till piskgården. Utekontakt är placerad vid vänster gårdshus.

Tänk också på att det finns glöd kvar länge i grillkolen. Brandtillbud har förekommit när grillkol kastats i soporna.

Trädgårdsgruppen sköter gräsklippning, växter, sopning av gården och snöskottning. Alla är välkomna att hjälpa till.

Tänk på att gården är allas gemensamma ytor. Det respekterar vi genom att hålla ordning och plocka undan efter oss, barn och bekanta.

Samlingslokal
Via källaringången i gathuset når man en gemensam lokal, som används för möten och styrelsesammanträden och som kan lånas av medlemmar för fester. Där finns ett pingisbord. Lokalen bokas lämpligen via e-grannar.

I anslutning till lokalen finns en skrubb som används som snickarbod. Via denna når man undercentralen för fjärrvärmen.

Cykel- och barnvagnsrum
Det finns särskilda utrymmen för cyklar och barnvagnar. De kan nås via separat ingång från Svartensgatan.

Cykelrummet är inte till för långtidsförvaring av cyklar. De cyklar som uppenbart inte används kommer ställas ut på piskgården under en presenning vid en städdag och slängas vid nästkommande städdag. Ska de inte slängas förvaras dessa cyklar i respektive förrådsutrymme.

Piskgård
Från källaren i vänster gårdshus (B-huset) nås en liten gård med piskställning.

Störningar
Beträffande regler om ljudstörningar följer vi vad som är praxis i bostadsrättsförningar.

Störande ljud ska undvikas dygnet runt, men Undvik att spela hög musik etc. mellan klockan 22.00 på kvällen och klockan 07.00 på morgonen. Ska du ha fest så informera gärna grannarna i förväg.

Vid renovering är arbetstiden begränsad från 07:00 – 17:00 måndag till fredag, 09:00-15:00 på lördagar och söndagar. Informera gärna närmaste grannar om att ni kommer att göra arbeten.

Vistelse på gården skapar ljud som når de flesta boende. Tänk på det tidig morgon och kväll.

Rökning
är inte tillåten i trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen. Visa hänsyn till alla boende. Släng inte fimpar på marken, ta med fimparna in.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller inom föreningens område.

Skyltning
Annonser och andra meddelanden på husens ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.

Markis m.m.
Den som önskar sätta upp markis, parabolantenn eller liknande måste få tillstånd av styrelsen. D v s allt som rör föreningens fasad och hus.

Säkerhet
Håll dörrarna till gård, gata och källare stängda och låsta så minskar vi risken för inbrott samt förhindrar att råttor tar sig in i fastigheten.