Trivselregler

Syftet med dessa trivselregler är att ge säkerhet och trivsel för de boende. Trivselreglerna, som vid behov kan justeras, är ett komplement till Brf Kejsaren 27 stadgar samt tillämpliga lagar.

Tänk på att vara aktsam om och vårda din egen lägenhet inklusive balkong, samt föreningens egendom i övrigt.

Sopor
Soppåsar får inte förvaras i trapphuset innan de slängs utan skall förvaras inne i lägenheten till dess att man går ut och slänger dem i de sopkärl som finns i soprummet till vänster från ingången till cykelförrådet från Svartensgatan. Detta måste respekteras, dels för att lukt från soppåsar stående i trapphusen stör andra boende, dels för att våra fina stengolv förstörs när innehåll från soppåsen rinner ut.

Trapphus och vindsgångar
Dessa skall av säkerhetsskäl hållas tomma. Inget får förvaras permanent eller tillfälligt i trapphus och vindsgångar.

Balkonger
Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättsihavaren för renhållning och vintertid för snöskottning. Lägenhetsinnehavaren ska enligt stadgarna se till att vidta åtgärder för att minimera riskerna för skador orsakade av isbildning och smältvatten.

Gården
På gården finns det gemensamma grillar. 

För att undvika att använda tändvätska finns det en eltändare som ska användas. Eltändare + sladd finns i utrymmet utanför tvättstugan i B-husets källare. Utekontakt är placerad vid vänster gårdshus.

Tänk också på att det finns glöd kvar länge i grillkolen. Brandtillbud har förekommit när grillkol kastats i soporna.

Trädgårdsgruppen sköter gräsklippning, växter, sopning av gården och snöskottning. Alla är välkomna att hjälpa till.

Tänk på att gården är allas gemensamma ytor. Det respekterar vi genom att hålla ordning och plocka undan efter oss själva, våra barn och gäster.

Gården kan bokas via E-grannar.

Samlingslokal
Via källaringången i gathuset når man en gemensam lokal, som används för möten och styrelsesammanträden och som kan lånas av medlemmar för fester. Toalett finns i anslutning till lokalen. Samlingslokalen kan bokas via E-grannar. 

Innanför den gemensamma lokalen finns en skrubb som används som snickarbod och förråd av dörrar. Via denna når man undercentralen för fjärrvärmen där det också finns en nödutgång ut mot Svartensgatan.

Cykel- och barnvagnsrum
Det finns särskilda utrymmen för cyklar och barnvagnar. De kan nås via separat ingång från Svartensgatan. I rummet utanför soprummen finns plats för barncyklar, barnvagnar och sparkcyklar. I det stora cykelrummet måste mittgången, markerad med tydliga vita linjer på golvet, alltid hållas fri från cyklar.

Cyklar som uppenbart saknar ägare kommer efter genomgång att ställas ut på piskgården för senare bortforsling.

Piskgård
Från källaren i vänster gårdshus (B-huset) nås en liten gård med mattpiskställning.

Störningar
Beträffande regler om ljudstörningar följer vi vad som är praxis i bostadsrättsförningar.

Störande ljud ska undvikas dygnet runt, men undvik att spela hög musik etc. mellan klockan 22.00 på kvällen och klockan 07.00 på morgonen. Ska du ha fest så informera gärna grannarna i förväg.

Vid renoveringsarbeten är arbetstiden begränsad från 07:00 – 17:00 måndag till fredag, 09:00-15:00 på lördagar och söndagar. Informera gärna närmaste grannar om att ni planerar arbeten som medför störande ljud.

Vistelse på gården skapar ljud som når de flesta boende. På grund av gårdens utformning förstärks ljudet när det stiger uppåt. Tänk på det under tidig morgon och sen kväll.

Rökning
är inte tillåten i trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen. Visa hänsyn till alla boende. Släng inte fimpar på marken, ta med fimparna in.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller inom föreningens område.

Skyltning
Annonser och andra meddelanden på husens ytterväggar, i entréer eller trappuppgångar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.

Markis m.m.
Den som önskar sätta upp markis, parabolantenn eller liknande måste få tillstånd av styrelsen. Detta gäller allt som rör föreningens fasad och hus.

Säkerhet
Håll dörrarna till gård, gata och källare stängda och låsta så minskar vi risken för inbrott samt förhindrar att råttor tar sig in i fastigheten.