Styrelsen

Ordförande

Mikaela Schmidt

Tel: 0761843204 (SMSa om jag ej svarar)

Sekreterare/kontaktperson för medlemmar

Carolina Tell

Tel: 0735-730466 (SMSa om jag ej svarar)

Ledamöter

Per Windh

Ann-Catrin Cederlund

Suppleanter

Mikael Jansson

Maria Lundmark