Styrelsen

Ordförande

Mikaela Schmidt

Tel: 0761843204 (SMSa om jag ej svarar)

Sekreterare

Carolina Tell

Ledamöter

Thomas Edblom

Annika Palm

Päivi Karlsson

Suppleanter

Vakant.