Mäklarinformation

Brf Lidingöfyren är en privatbostadsföretag (äkta). I föreningen finns 109 lägenheter.

 

TV- och internetanslutning

TV: via www.canaldigital.se

betalas separat

Internet: via www.ownit.se/bredband

betalas separat

 

Ekonomi, månadsavgift

Avgift

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2018.

i avgiften ingår värme och vatten.

Information om överlåtelser

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 2,5% av rådande prisbasbelopp (betalas av säljaren) och en pantsättningsavgift om 1% av rådande prisbasbelopp. 

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovisningar (snart)

Underhållsplan

Fastghetens byggnad uppfördes 1966 och genomgick en s.k. ROT-renovering under perioden 2010-2012. Under 2016 planeras inga större arbeten. För detaljer se underhållsplanen, bifogas (snart).

 

Bilplats

Föreningen har tio parkeringsplatser, till vilka det är separat kö. Det finns möjligheter att parkera gratis på gatan på Bodalsvägen.

 

Hiss

Finns i samtliga trappuppgångar.

 

Övriga utrymmen

i källaren till Agavägen 12 finns källarförråd och tvättstuga och på varje våning finns en gemensam vädringsbalkong. Källarförråd och cykelförråd finns på Agavägen 4-12.  Vid samtliga portar finns ett cyckelförråd. Vinden är upptagen av ventilationsanläggningen. 

Till föreningen hör en fin innergård.

 

Övrigt

Lidingofyren@gmail.com

egrannar

www.lidingo.se

www.millesgarden.se

Bodals skola

Gångsättrahallen (simning, handboll, gym mm)

SATS

ICA Kvantum, Willy's

 

Kontaktperson

För mer information kontakta bostadsrättsföreningens styrelse på lidingofyren@gmail.com