Hiss- och fastighetsjour

HISSJOUR

Hissen Elektr Mek Verkstad AB, telefon 08-618 48 48

 

FASTIGHETSJOUR

Akuta ärenden jourtid (måndag-torsdag 16.00 - 07.00, fredag 13.00 till påföljande vardagsmorgon 07.00 samt helgdagar) anmäls till Teknikförvaltning i Stockholm AB på telefon 08-81 81 64