Pantsättningar – rutin och kontaktuppgifter

 

 

Föreningen har lagt ut till NABO (som sköter föreningens ekonomiska förvaltning) att hantera pantsättningar och överlåtelser (utträde resp. nytt medlemskap). Styrelsen har fortfarande det yttersta ansvaret för hanteringen och får avisering och information om hanteringen från NABO. 

Fr o m 15 juli, 2016 ska därför alla pantsättnings- och överlåtelse handlingar postas direkt till:

NABO 5137

FE 617

107 76 Stockholm

 

Hemsida: www.nabo.se

 

AVGIFTER:

Pantsättning: max 1% av gällande prisbasbelopp (f.n. 443 kr) 

Överlåtelse: max 2,5% av gällande prisbasbelopp (f.n. 1 108 kr) 

Pantsättningsavgift debiteras medlem och överlåtelseavgift debiteras köparen/säljaren i enlighet med deras överenskommelse.