Välkommen

Vår förening finns i Lillån, strax norr om Örebro och består av 38 lägenheter samt 5 affärslokaler.

Affärslokalerna består i dagsläget av Inredningsbutik, Frisör, Massage och Fotterapeut, Hudvårdskonsult samt Konsultfirma.

Vår bostadsförening bildades redan 1960 och har byggts ut över tiden till nuvarande storlek.

Lägenheterna består av 1 rok, 2, rok, 3 rok och 4 rok i 2 våningsplan med källare, innehållande garage, förråd och tvättstuga.

Lillån är den nordligaste utlöparen av Örebro tätort, beläget 5 km norr om centrum, vid Riksväg 50. Lillån gränsar i söder till Bettorp och i norr till Förlunda och Hovsta. Genom Lillån rinner Lutabäcken, som rinner upp i bergsområdet Kränglan, omedelbart öster om Lillån. Lutabäcken  mynnar i sin tur ut i vattendraget Lillån som ligger en knapp km väster om samhället. Det är vattendraget Lillån som har givit namn åt samhället. Samhället namngavs när järnvägen mellan Örebro och Frövi drogs fram genom socknen på 1850-talet. Socknens större järnvägsstation förlades då till socknens norra del (där samhället Hovsta ligger idag), medan en hållplats år 1912 förlades till den södra delen av socknen, där samhället Lillån nu ligger. Den dåvarande Kantorn, Daniel Larsson, föreslog namnet Lillån på järnvägshållplatsen, som kom att ge namn åt samhället.

I Lillån finns två skolor, Lillåns södra skola (F-6) och Lillåns Skola (F-9). I norra Lillån ligger Hovsta kyrka, vars äldsta delar är från 1100-talet. Den västra delen av Lillån genomkorsas av järnvägen mellan Örebro och norrut/österut. Där fanns en järnvägshållplats, som dock är nedlagd för många år sedan. Kåvivägen förbinder Lillån med Kåvi Herrgård och Lundby

Lillåns torg, där vår bostadsförening är belägen,  ligger väster om Riksväg 50, är centrum i Lillån. Lillåns vårdcentral med folktandvård ligger även på västra sidan om riksvägen. Den östra sidan av riksvägen utgörs till största delen av villabebyggelse. Längst till öster finns ett elljusspår för löpning, promenader och skidåkning samt ett skjutfält. Vid elljusspåret ligger det även ett utegym och ett vindskydd med tillhörande grillplats.

I nuläget expanderar Lillån, med ett flertal stora bostadsrättsprojekt i alla väderstreck, samt återstart av tidigare köpscentrum i norr där tidigare Wessels, senare B&W och Coop Forum var en stor verksamhet. Idag finns Bygghandel, Dollarstore, Max Hamburger restaurang och det pågår ytterligare etableringar.