Information

Samfällighetsföreningen är under uppbyggnad och en styrelse är bildad. För att komma åt allt material på hemsidan, krävs att man är medlem (styrelserna i respektive förening) och inloggad.

Kontakt tas via e-post: nyahovas.samf@outlook.com

Välkommen till Nya Hovås, Göteborgs nya stadsdel
Nya Hovås är en helt ny stadsdel som sakta men säkert växer fram i södra Göteborg. Du som flyttar hit, blir en del av ett levande stadsliv med hav och natur inom bekvämt avstånd. Om du vill veta mer om bakgrunden till Nya Hovås och den gedigna dialogprocessen som ligger till grund för stadsdelen kan du läsa mer HÄR

All information om området finns på
Nya Hovås hemsida = KLICKA


STYRELSEN 2020 - 2021

Per Bentley - Ordförande ledamot (extern)

Lennart Olin - ledamot (Brf Boulevarden)

Lars Eriksson - ledamot (Brf Solgränd, lott C)

Markus Hamburger - ledamot (Brf Hovås Park, lott G)

Marcus Jonsson - ledamot (HSB, lott F)

Eva Hasselström - ledamot (Veidekke, lott B)

Bernt Ekelund - ledamot (Brf Fritiden)

Christina Mattsson - suppleant (Brf Boulevarden)

Stefan Nilsson - suppleant (Brf Solgränd, lott C)

Kristina Mattsson - suppleant (Brf Fritiden)

Helena Sammels - suppleant (HSB)

Anna Sahlqvist - suppleant (Veidekke, lott E)


REVISOR:
Magnus Emilsson, Borevision, ordinarie revisor
Carina Eriksson, Borevision, suppleant