GA50 - Gränder

Skintebo GA50 (2 st Gränder söder Hovås Allé)
Delägare i denna GA är: Brf Esplanaden och Brf Hovås Park
Innehållande:
Inomkvartersgator inklusive körytor, planteringar, sittplatser, ytor för cykeluppställning och lekytor.
Belysningsstolpar och belysningspollare inklusive fundament, armaturer och erforderliga ledningar.
          
 

Bifogade filer