Medlemmar

HSB Brf Boulevarden
68 lägenheter

Lillgårdens gränd 2

436 57 Hovås
Hemsida: https://hsbbrfboulevarden.se

E-post: hsbbrfboulevarden@gmail.com
 

Brf Solgränd

76 lägenheter

C/o Björklundavägen 24

436 57 Hovås

Hemsida: https://www.brfsolgrand.se/

E-post: lasse@vi3.se;  jstefannilsson@live.se

 

Brf Hovås Park
68 lägenheter

Hovås Allé 20

436 53 Hovås
Hemsida: https://www.egrannar.se/brfhovaspark

E-post: jcmmagnusson@gmail.com

 

Brf Fritiden

85 lägenheter

Klåvavägen 70

436 57 Hovås

Hemsida: www.fritiden.bostadsratterna.se

E-post: brf.fritiden@gmail.com

Kontakt: Ordförande Mikael Sandgren

 

Brf Esplanaden

62 lägenheter

Hovås Allé 30

436 53 Hovås

Hemsida: www.hsb.se/goteborg/brf/esplanaden

E-post: hsb.esplanaden@gmail.com
Kontakt: HSB Göteborg
 

Heimstaden Nya Hovås
184 lägenheter
Hovås Allé 45
436 57 Hovås
Hemsida: www.heimstaden.com
E-post: nyahovas@heimstaden.com
Kontakt: 0700-111 050

Brf Hovås Entré
82 lägenheter

Hovås Allé 11

436 57 Hovås

Hemsida: www.brfhovasentre.se

E-post: styrelsen@brfhovasentre.se

Kontakt: Ordförande Thomas Waerner