Välkommen!

Övergårds samfällighetsförening ligger i Kyrkenorum, Stenungsund och består av 72 friliggande fastigheter fördelade på 8 byar som var o en innehåller lekplatser och grönytor. Samfälligheten bildades 1980 i samband med att hela området byggdes upp.  Till varje hus hör ett garage i gemensam garagelänga och en parkeringsplats.

I området har vi förskola och grundskola 0-6. Även en sporthall ligger precis intill skolan.  

Två av Västtrafiks busshållplatser, ligger längs Bollstensvägen utanför området.

Styrelsen består av en by representant från varje by. Som sådan är man byns representant i styrelsen, byns informationsansvarige, ingår i arbetsgruppen samt ansvarig för att samla byn till höst och vårstädningar.

Samfällighetsavgiften är 1000kr/mån. och betalas kvartalsvis. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet. Avgiften är till för att finansiera bl.a. skötsel av garagen, el till garagen, gångbelysningen, asfaltering, snöröjning, försäkring samt avgift för fiberanslutning. Förslag på årligt underhåll kopplat till dessa kostnader och övrigt underhåll ges inför varje årsmöte.

Som många bostadsområden, medverkar Övergård i brottsförebyggande ”Grannsamverkan”. Du kan få mer information här:https://samverkanmotbrott.se

Öppna den bifogade filen nedan för mer information! 

 

 

Bifogade filer