Mäklarinformation

 

Viktigt att informera om samfälligheten för alla spekulanter innan köp Alla husspekulanter som visar intresse för fastighet till försäljning, ska bli informerade om samfälligheten, vilka skyldigheter och rättigheter det medför med att bosätta sig i en samfällighet. Det görs bäst genom att dela ut informationsfoldern.

Avgift
Nuvarande avgift är 2500 kr/kvartal.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia

Underhållsplan                                            

Föreningen avsätter medel årligen till underhåll som uteslutande går till föreningens gemensamhetsbyggnader/ytor

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Susanne Rosqvist, [javascript protected email address]

Bifogade filer