Välkommen

Oxebo fritidsområde är ett vackert sommarstugeområde i Västerviks kommun. Området ligger närmare bestämt väster om Gamleby mellan insjöarna Borghultesjön och Södersjön.

Området är detaljplanelagt och består numera av sammanlagt 19 bebyggda fastigheter (medlemsfastigheterna).

Oxebo fritidsområdes samfällighetsförening förvaltar för medlemsfastigheternas räkning en gemensamhetsanläggning (anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1977-09-30) bestående av följande 3 sektioner:

Sektion 1, vattensektionen, består av en vattentäkt med djupborrad brunn, pumphus med hydrofor och reservoar samt sommarvattenledning och samtliga avstängningsventiler fram till tomtgräns inom planområdet. 19 medlemsfastigheter ingår i denna sektion.

Sektion 2 även kallad ”Grönt och skönt” avser grönområde, badplats och båtplats med brygga. Samtliga 19 medlemsfastigheter tillhör denna sektion.

Sektion 3 gemensam infiltrationsanläggning för 8 av medlemsfastigheterna, Sektionen består av avloppsledning för BDT (bad, dusch, tvätt) och en trekammarbrunn.

Medlemsfastigheterna betalar en årlig avgift till respektive sektion som varje enskild medlemsfastighet tillhör.

Interna sidor visas bara för medlemmar, allmänna sidor visas även för vanliga besökare från Internet.