Ekkällan

Vår förening finns i Linköping och har 51 lägenheter.

Styrelsen har Skvadronsgatan 11 som adress.

Föreningen har följande adresser, Skvadronsgatan 9 - 11, Bataljonsgatan 27 - 29.