Planket 24

Fastigheten Planket 24

Huset uppfördes i två etapper, 1902 och 1904.

Ägare, arkitekt och byggmästare var byggnadsingenjören Filip Gottfrid Hultgren.

Byggnadsstilen är Jugend och huset kallades av vissa "Marmorpalatset".

En genomgripande renovering utfördes 1982 av MIFAB, Mård Ingenjörsfirma AB.