Mäklarinformation

 

Avgift

Medlemmsavgiften till samfälligheten inkluderar fiber och bredband samt TV-abonnemang Lagom från Telia. Snöröjning, sandning, sandupptagning, vattenabonnemang, vatten och sophämtning. Reparationer på gemnsamhetsanläggning och gemensamma ytterområden. Arvode till styrelsen.

Exkluderar värme och hushållsel

Avgiften varierar beroende på om husållet bor med eller utan garagelänga. Bor hushållet med garagelänga betalar hushållet ca 1250 kr per månad och utan garagelänga ca 1200 kr per månad.

Bredband 

Samfälligheten har ett gemnsamhetsavtal för bredband och digital-TV via Telia

Underhållsplan

Samfälligheten har en underhållsplan för gemensamma utrymmen samt ytterområden.

Samfälligheten arrangerar två städdagar per år. Vår / Höst

Årsredovisningar
Begär årsredovisning av ordföranden.

Information om överlåtelser
Eventuella kostander i samband med överlåtelse betalas av säljaren.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Eva Landin, Tfn:0739-492255