Välkommen

Det här är en webbplats för brf Skatan 7 i Stockholm!