Mäklarinformation

Överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PBB och betalas av köparen. Styrelsen ser helst att överlåtelser laddas upp på HSB-portalen. Alternativt går det bra att sända in överlåtelser till:
HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Pantsättning
Pantsättningsavgiften är 1% av PBB. Meddelande om pantsättning ska skickas till vår förvaltare under adress:
HSB Stockholm
FE 5409
838 77 Frösön

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta

brfskatan7 (at) gmail.com