Välkommen

Samfälligheten Husaren är belägen på Onsjö i Vänersborg och förvaltas gemensamt av bostadsrättsföreningarna Rättaren, Förvaltaren och Inspektoren. 

Samfälligheten förvaltar 2 kvartersstugor (skyddsrum) och upprättar gemensamma avtal för snöröjning, TV och bredband.

Samfällighetens driftkostnader fördelas procentuellt mellan de 3 bostadsrättsföreningarna.

Samfällighetens kvartersstugor får användas kostnadsfritt för medlemmar i bostadsrättsföreningarna.

Samfälligheten Husarens styrelse består av 2 medlemmar från vardera bostadsrättsförening. Styrelsemedlemmarna utses för ett år i taget på respektive förenings årsmöte.