Välkommen

Samfälligheten Husaren är belägen i Vänersborg och drivs och förvaltas av bostadsrättsföreningarna Rättaren, Förvaltaren och Inspektoren. Samfälligheten förvaltar 2 kvartersstugor, tecknar gemensamt avtal för snöröjning, TV och bredband.

Driften av Samfälligheten bekostas och fördelas proportionellt mellan de 3 bostadsrättsföreningarna.

Kvartersstugorna går att boka fritt för medlemmar i bostadsrättsföreningarna.

Styrelsen består av 2 medlemmar från vardera bostadsrättsförening och väljs ett år i taget på årsmötet.