Välkommen

Brf Staren 18 äger fastigheten med adresserna:

Ingemarsgatan 2, 4 och Birger Jarlsgatan 117 i Stockholm.

Huset består av flerbostadshus i 7 våningar fördelade i tre trapphus samt källare och underbyggd gård. I fastigheten finns 56 st bostadslägenheter, 4 kontorslokaler – och lagerlokaler.

Huset på fastigheten Staren 18 är uppfört 1968-71 efter ritningar av arkitekt Johan Thomé och har ett tidstypiskt utseende. Det är inte ännu inte kulturhistoriskt klassificerat av Stockholms stadsmuseum.