Välkommen

Vår förening finns i Göteborg och har 28 lägenheter (treor och fyror samt 4 ettor) med adress Lillatorpsgatan 1-3, 416 55 Göteborg. Föreningen har 25 egna parkerings och garagemöjligheter, närhet till 5:ans spårväg (Welandergatans hållplats), närbutik (Tempo) och kvartersrestauranger. Vi gränsar till Skatås fritidsområde med alla dess möjligheter.

De två husen byggdes 1949 då för anställda i statens järnvägar och postanställda. Under åren har husen uppfräschats med avseense på balkonger, kallgarage, nya tak, nytt elsystem, relinade avlopp, fjärrvärme, nya fönster med tvåglas isolerruta m.m. Förutom plattisoleringen på söderväggarna har man helt lyckats bibehålla husens exteriöra utseende.