Välkommen

Uggledalens koloniträdgårdsförening ligger i norra Billdal, i området Hästebäck, och består av 45 kolonilotter. 

I söder avgränsas området av Krogabäcken och till grannarna hör en förskola, en fotbollsklubb, ett äldreboende och ett område med odlingslotter.

Koloniföreningen är Göteborgs nyaste, bildad i juni 2020. På lotterna håller stugor av enklare slag (utan vatten och avlopp) på att uppföras. 

Föreningen arrenderar mark av Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK), som i sin tur arrenderar marken av Göteborgs stad. Kolonilotterna i Uggledalens koloniträdgårdsförening omfattas av s.k. hembud. 

Det är många som är intresserade av en kolonilott i området och det finns redan en lång kölista. Läs mer på "Bli medlem" för att ha en kolonistuga här.