Välkommen till Uggledalens koloniträdgårdsområde

Uggledalens koloniträdgårdsområde ligger i norra Billdal, i området Hästebäck, och består av 45 kolonilotter. 

I söder avgränsas området av Krogabäcken och till grannarna hör en förskola, en fotbollsklubb, ett äldreboende och ett område med odlingslotter.

Koloniträdgårdsföreningen är Göteborgs nyaste, bildad i juni 2020. På lotterna håller stugor av enklare slag (utan vatten och avlopp) på att uppföras. 

Medlemmarna arrenderar mark av Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK), som i sin tur arrenderar marken av Göteborgs stad. Vid överlåtelse av arrenderätten för kolonilotterna i Uggledalens koloniträdgårdsförening gäller hembudsskyldighet enligt särskilda regler. 

Det är många som är intresserade av en kolonilott i området och det finns redan en lång intresselista. Läs mer på "Bli medlem" för att få reda på hur du kan bli arrendator till en kolonilott och därmed medlem i Uggledalens Koloniträdgårdar.