Kö för medlemskap i vår förening

Vad roligt att du vill bli medlem i vår förening! Vi har satt upp en kölista som du är varmt välkomna att skriva upp dig på. Nedan följer lite kort information om vad som gäller i vår förening som kan vara av intresse för dig:

Vår förening består av 45 lotter. Då föreningen är så pass ung och
stugor fortfarande håller på att byggas så är det svårt att i nuläget ge någon uppskattning på hur många stugor per år som kommer byta ägare.

Din köplats är personlig och kan inte överlämnas. För att behålla sin köplats så betalas en årlig avgift á 300 SEK/år. Om inte fakturan är betald per sista maj, oavsett anledning, så faller du ur kölistan. Betalar du senare än sista maj så behandlas det som en ny ansökan och du hamnar sist i kön.

Det är viktigt att du själv uppdaterar kontaktuppgifterna (adress, mobiltelefon, e-post), så vi kan nå dig både för faktureringen och
erbjudande om stugköp. Föreningen är inte knuten till någon
adressändringsorganisation. Erbjudande sker genom e-post.

Om detta låter intressant så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse genom att skicka e-post till adressen [javascript protected email address] med rubriken "Kölista" och med dina person- och kontaktuppgifter i brödtexten.

Vad kostar det?

Arrendet för en lott är för närvarande 7.000 SEK/år. År 2021 betalas detta i en klumpsumma i slutet på maj månad.

Föreningens årsavgift för att täcka sophämtning, drift etc är 3000 SEK/år per lott. Även dessa betalas i maj månad.

För att få lov att arrendera en koloniträdgård krävs att man är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK). Inträdesavgift till FGK är 2000 SEK, det är en engångsavgift och därefter betalas en årlig medlemsavgift på 565 SEK till FGK. Om du redan är medlem i FGK kan du bortse från detta.

Totalt med allt ovan är kostnaden för ett år för närvarande 11.565 SEK.

Bygge av stuga, vad gäller?

Du måste uppföra en stuga inom två år efter att du har förvärvat din tomt. Stugan ska vara minst 10 kvm och max 25 kvm. Det är även tillåtet att bygga ett förråd eller växthus på max 5 kvm utöver stugan. Stugan måste vara placerad inom den markerade byggrutan och förrådet får inte vara närmare tomtgräns än 2 meter. Stuga och förråd får inte byggas samman om stugan är 25 kvm, för då räknas det som en gemensam byggnad och byggarean överstiger de tillåtna 25 kvadratmeterna. När du bestämt var din stuga ska placeras samt vilket utförande stugan ska ha, är det dags att söka bygglov. Bygglov krävs för att få lov att uppföra en stuga och det är emot reglerna att uppföra en stuga utan lov. Vatten och avlopp är inte tillåtet att dra in i stugan, däremot får man lov att ansluta sig till el. 

Bygglovspriser hittar ni på stadsbyggnadskontorets hemsida. Där framgår även att det är en väsentlig prisskillnad på att bygga en stuga på under 15 kvm då avgifterna höjdes drastiskt januari 2021. Vi har lagt in en motion om att koloniområden med hembud ska slippa ta del av denna höjning, men än så länge ligger kostnaden för bygglov på stugor på 25 kvm på cirka 18.000 SEK, utöver detta tillkommer ibland en kostnad för utstakning och lägeskontroll (cirka 5.000 SEK). 


Hembud, vad innebär det?
Försäljning av kolonistugorna i Uggledalens koloniträdgårdsförening sker via ett så kallat hembudsförfarande. Det innebär att stuga och lott inte kan säljas på öppna marknaden utan endast till en släkting eller de som står i kö och att föreningen sätter värdet enligt en fastställd värderingsmall. Köpesumman baseras på trädgårdens och husets storlek och skick. Du bör ha möjlighet att med kort varsel kunna skaffa fram köpesumman när du blir erbjuden en stuga. För närvarande är maxpriset för en stuga satt till 300.000 SEK. Du kan alltså vare sig sälja eller köpa en stuga för ett högre pris än så.