Köpa stuga - hur går det till?

Vad roligt att du vill bli medlem i vår odlarförening! Vi har satt upp en intresselista som du är varmt välkommen att anmäla dig till. Nedan följer lite kort information om vad som gäller i vår förening som kan vara av intresse för dig.

Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig och folkbokförd inom följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Orust och Öckerö.

Stugorna i Uggledalens Koloniträdgårdar säljs med hembudsskyldighet. Det innebär att stuga och lott inte kan säljas på öppna marknaden, utan erbjudande om köp går via föreningen till personer på intresselistan. Den som köper en stuga i området blir automatiskt medlem i föreningen. 

Uggledalens koloniområde består av 45 lotter. Då föreningen är så pass ung och stugor fortfarande håller på att byggas så är det svårt att i nuläget ge någon uppskattning på hur många stugor per år som kommer byta ägare.

Vad kostar medlemsskap?

Årsavgiften för en lott är för närvarande ca 11000 kr/år. 

Som ny medlem i Uggledals Koloniträdgårdar tillkommer en inträdesavgift på 1000 kr. 

För att få lov att arrendera en koloniträdgård krävs att du är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK). Inträdesavgift till FGK är 2000 kr. Om du redan är medlem i FGK kan du bortse från detta.

Bygge av stuga, vad gäller?

Om lotten är obebyggd måste du uppföra en stuga inom tre år efter att du har förvärvat din tomt. Stugan ska vara minst 10 kvm och max 25 kvm. Det är även tillåtet att bygga ett förråd eller växthus på max 5 kvm utöver stugan. Vatten och avlopp är inte tillåtet att dra in i stugan, däremot får man lov att ansluta sig till el. 

Bygglov krävs för att få lov att uppföra en stuga. Bygglovspriser hittar ni på stadsbyggnadskontorets hemsida. Där framgår även att det är en väsentlig prisskillnad på att bygga en stuga på under 15 kvm då avgifterna höjdes drastiskt januari 2021. Utöver kostnad för bygglov tillkommer ibland en kostnad för utstakning och lägeskontroll (cirka 5.000 SEK). 

Hembud, vad innebär det?
Stugorna säljs med hembudsskyldighet. Det innebär att stuga och lott inte kan säljas på öppna marknaden utan erbjudande om köp går via föreningen till personer på intresselistan. Priset på kolonistugan sätts av värderare utbildade av Göteborgs kommun, enligt för föreningen gällande värderingsprinciper.

Köpesumman baseras på trädgårdens och husets storlek och skick. Du bör ha möjlighet att med kort varsel kunna skaffa fram köpesumman när du blir erbjuden en stuga. Det finns ett takvärde/maxpris för stugorna som köpeskillingen inte får överstiga. Detta baseras på ett grundvärde på 300.000 kr uppräknad med index från år 2020. 

Om detta låter intressant så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse - Läs mer här.