Intresselista för medlemskap i vår förening

Vad roligt att du vill bli medlem i vår förening! Vi har satt upp en intresselista som du är varmt välkomna att skriva upp dig på. Nedan följer lite kort information om vad som gäller i vår förening som kan vara av intresse för dig.

Uggledalens koloniområde består av 45 lotter. Då föreningen är så pass ung och stugor fortfarande håller på att byggas så är det svårt att i nuläget ge någon uppskattning på hur många stugor per år som kommer byta ägare.

Din plats på listan är personlig och kan inte överlämnas. För att behålla din köplats så betalas en årlig avgift á 300 kr/år. Om inte fakturan är betald per sista januari, oavsett anledning, så faller du ur listan. Betalar du senare än sista januari så behandlas det som en ny ansökan och du hamnar sist i kön.

Det är viktigt att du själv uppdaterar kontaktuppgifterna (adress, mobiltelefon, e-post), så vi kan nå dig både för faktureringen och
erbjudande om stugköp. Inga automatiska uppdateringar av adressändringar sker. Erbjudande sker genom e-post.

Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig och folkbokförd inom följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Orust och Öckerö.

  Om detta låter intressant så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse genom att skicka e-post till adressen [javascript protected email address] med rubriken "Intresselista" och med dina person- och kontaktuppgifter i brödtexten. När anmälningsavgiften 300 kr är insatt på föreningens bankgiro får du din köplats.

  Bankgiro: 5558-4999

  Vad kostar medlemsskap?

  Årsavgiften för en lott är för närvarande ca 11000 kr/år. 

  Som ny medlem i Uggledals Koloniträdgårdar tillkommer en inträdesavgift på 1000 kr. 

  För att få lov att arrendera en koloniträdgård krävs att du är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK). Inträdesavgift till FGK är 2000 kr. Om du redan är medlem i FGK kan du bortse från detta.

  Bygge av stuga, vad gäller?

  Du måste uppföra en stuga inom tre år efter att du har förvärvat din tomt. Stugan ska vara minst 10 kvm och max 25 kvm. Det är även tillåtet att bygga ett förråd eller växthus på max 5 kvm utöver stugan. Stugan måste vara placerad inom den markerade byggrutan och förrådet får inte vara närmare tomtgräns än 2 meter. Stuga och förråd får inte byggas samman om stugan är 25 kvm, för då räknas det som en gemensam byggnad och byggarean överstiger de tillåtna 25 kvadratmeterna. När du bestämt var din stuga ska placeras samt vilket utförande stugan ska ha, är det dags att söka bygglov. Bygglov krävs för att få lov att uppföra en stuga och det är emot reglerna att uppföra en stuga utan lov. Vatten och avlopp är inte tillåtet att dra in i stugan, däremot får man lov att ansluta sig till el. 

  Bygglovspriser hittar ni på stadsbyggnadskontorets hemsida. Där framgår även att det är en väsentlig prisskillnad på att bygga en stuga på under 15 kvm då avgifterna höjdes drastiskt januari 2021. Vi har lagt in en motion om att koloniområden med hembud ska slippa ta del av denna höjning, men än så länge ligger kostnaden för bygglov på stugor på 25 kvm på cirka 18.000 SEK, utöver detta tillkommer ibland en kostnad för utstakning och lägeskontroll (cirka 5.000 SEK). 

  Hembud, vad innebär det?
  Stugorna säljs med hembudsskyldighet. Det innebär att stuga och lott inte kan säljas på öppna marknaden utan erbjudande om köp går via föreningen till personer på intresselistan. Priset på kolonistugan sätts av värderare utbildade av Göteborgs kommun, enligt för föreningen gällande värderingsprinciper.

  Köpesumman baseras på trädgårdens och husets storlek och skick. Du bör ha möjlighet att med kort varsel kunna skaffa fram köpesumman när du blir erbjuden en stuga. För närvarande är maxpriset för en stuga satt till 300.000 kr. Du kan alltså vare sig sälja eller köpa en stuga för ett högre pris än så.