Välkommen

Välkommen till Vattenkannans samfällighetsförening.
Vår förening i Norrköping och har 73 st.ägarlägenheter, fördelat i 
3 st. huskroppar. Till samfälligheten hör också en "Gästlägenhet" belägen på Albrektsvägen 17, den kan bokas på e-grannars hemsida.

Området
Från kvarteret Vattenkannan har du endast 5 minuters promenad till Norrköping city. Kvarteret ligger intill stadens välkända promenader med sina vackra alléer av lindar. Du har även tillgång till grönområdena Oxelbergen och Vasaparken, varav den sistnämnda både har motionsaktiviteter och konserter i parken sommartid.

Om ägarlägenheter
Ägarlägenhet (äglgh) är en ny boendeform. Det innebär att du äger din lägenhet. Du kan bygga om i lägenheten, hyra ut den till vem du vill och hur länge du vill. Du kan även överlåta eller pantsätta lägenheten. Dessutom betalar du ingen traditionell månadshyra. Du betalar endast driftkostnader och en avgift till samfälligheten. Det är som ett radhus – fast på ”höjden”.

Avgiftshöjningar
Avgifterna ska följa index för att täcka eventuellt ökade kostnader. För närvarande ligger beslut om 3% ökning per år.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia.
Markbunden digitaltv via Boxer.

Hiss
Fastigheterna har hiss.

I vart och ett av husen finns en vicevärd.

Albrektsvägen 17: Anita Rosenquist

Albrektsvägen 19: Björn Ahlgren

Albrektsvägen 21: Magnus Daneli