Välkommen till Armringen1

Vår förening finns i Borås och har 60 radhus lägenheter.

Trandared är en stadsdel i de östra delarna av Borås. Området växte fram som mest på 1940- och 1950-talen och domineras av flerfamiljshus i 3-4 våningsplan. Från mitten av 1990-talet och fram till årsskiftet 2010/11 existerade även en kommundel med namnet Trandared.

Natur och fritid

Kransmossen är en av Borås Stads två kommunalägda friluftsgårdar. Här finns ett flertal gräs- och grusplaner, boulebanor, pulkabacke, rullskidspår, ett flertal motionsspår (från ca 1 km till ca 9 km) och ett elljusspår på ca 5 km. Vintertid spolas skridskois samt ordnas spår för skidåkning.

Kultur och nöjen

Bibliotek finns på Trandaredsskolan. För öppettider se www.boras.se/trandared/kultur/trandaredsbiblioteket


Affärer och Restauranger

På Guldbrandsgatan (ca:700 meter) hittar man Pilens Livs som är en ICA butik.

På Trandaredstorg (ca:250meter) hittar man pizzeria, sushi, frisör, spelbutik och en klädbutik.

Skolor och Barnomsorg

Stadsdelen anordnar pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Det finns 7 olika förskolor inom Trandareds stadsdel. Trandareds stadsdel har egen verksamhet för skolår 1 - 6, skolår 7 - 9 för Trandaredseleverna är Särlaskolan och Daltorpskolan.