Välkommen till Armringen1

Vår förening finns i Borås och har 60 radhus lägenheter.

Trandared tillsammans med Brämhult och Dalsjöfors tillhör stadsdelsförvaltning ÖST och utgör tillsammans med VÄST och NORR en av tre st i Borås stad. Idag bor ca 10 700 invånare i områdena Trandared, Hulta, Sörmarken, Brotorp, Bergsbo och Bergsäter som är en del av stadsdelsförvaltning NORR.

Natur och fritid

Kransmossen är en av Borås Stads två kommunalägda friluftsgårdar. Här finns ett flertal gräs- och grusplaner, boulebanor, pulkabacke, rullskidspår, ett flertal motionsspår (från ca 1 km till ca 9 km) och ett elljusspår på ca 5 km. Vintertid spolas skridskois samt ordnas spår för skidåkning.

Kultur och nöjen

Bibliotek finns på Trandaredsskolan. För öppettider se www.boras.se/trandared/kultur/trandaredsbiblioteket


Affärer och Restauranger

På Guldbrandsgatan (ca:700 meter) hittar man Pilens Livs som är en ICA butik.

På Trandaredstorg (ca:250meter) hittar man pizzeria, sushi, frisör, spelbutik och en klädbutik.

Skolor och Barnomsorg

Stadsdelen anordnar pedagogisk verksamhet i form av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.                                         Det finns 7 olika förskolor inom Trandareds stadsdel. Trandareds stadsdel har egen verksamhet för skolår 1 - 6, skolår 7 - 9 för Trandaredseleverna är Särlaskolan och Daltorpskolan.