Mäklarinformation

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Baggen 15 äger sedan 1982 fastigheten på Roslagsgatan 15, som består av två byggnader - gathus och gårdshus som byggdes 1905 - 1907. Föreningen äger marken och är en äkta bostadsrättsförening. Fastigheten har 27 bostadsrättslägenheter och 3 hyreslokaler

Genomförda större renoveringar:

2023 - OVK genomförd. Nästa görs år 2029.

2023 - Byte av hisskorg och hissmaskineri 

2020 - Byte av plåttak på gårdshuset 

2019 - Ommålning av trapphusen

2017 - OVK genomförd. 

2016 - Underhållsplan upprättas

2015 - Renovering av gårdsbjälklag

2012 - Renovering av värmesystemet

2007 - Pålning under källargolvet

1999 - Montering av balkonger

1984 - Totalrenovering av fastigheten med utbyte av VVS-stammar, el, fönster och fasad

Avgift
Avgiften justerades senast 2024 (dessförinnan 2018).

Bredband
Fastigheten har fibernät från Bahnhof med TV från Sappa. Fiber och grundutbud av TV ingår i avgiften.

Förråd
Förråd finns i källare (gathus) och vind (gårdshus).

Hiss
Fastigheten har hiss i gathuset. Ingen hiss i gårdhuset.

Underhållsplan
Nuvarande underhållsplan upprättades 2016. 

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1 000 kr och betalas av säljaren.

Pantavgift
Föreningen tar inte någon avgift för pantsättning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Parkering
För mantalsskriven i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering sökas hos Stockholms Stads Trafikkontor. Det finns ett flertal privata och kommunala garage i området.

Kontaktperson
För mer information, kontakta föreningens ordförande, Carl Asplund, via e-post: [javascript protected email address]

Bifogade filer