Kontaktuppgifter

Vid akuta frågor, ring direkt till vicevärdar eller någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner du längre ner på denna sida.


E-post:

info@egenhard.se


Förvaltning
Föreningen anlitar HSB MälarDalarna för att förvalta ekonomi och diverse administration. Kontoret finns i Örebro och är vår kontaktpunkt när det gäller dessa frågor och det är dit all post till föreningen ska styras.

Kontakt för administrativa frågor:
HSB MälarDalarna
Telefon: 010-303 27 00

07info@hsb.se

Adress:

Brf Egen Härd
c/o HSB MälarDalarna
Box 393
701 47 Örebro


Styrelse

Ordförande
Kristofer Sjöö
Nygatan 67H
070-012 03 55 | E-post: ordf@egenhard.se


Sekreterare
Harriet Arnold
Rådmansgatan 8
070-719 44 57 | E-post: sekr@egenhard.se

Ledamöter
Alexander Ardesjö
Akensgatan 4C
073-084 73 48

Christer Christensson
Mogatan 11A
070-890 93 39

Marcus Holm
Karlslundsgatan 22B
073-083 11 15

Börje Kvarnlöf
Mogatan 11B
076-105 94 00

Sam Shankola
Karlslundsgatan 22B
073-702 77 27

Suppleanter

Karin Eriksson
Nygatan 65E
070-980 66 02

Kerstin Neander
Akensgatan 4A
070-794 77 75

Elin Gustafsson
Hertig Karls Allé 21
070-542 85 89

Adjungerad ledamot
Jacob Leijonhufvud
070-692 73 28


Vicevärdar
Maskrosen (Hertig-Karls Allé-Tegelgatan-Karlslundsgatan)
Marcus Holm
Karlslundsgatan 22B
073-0831115 | E-post: vv.maskrosen@egenhard.se

Råbocken 2-13 (Rådmansgatan-Akensgatan)
Mats Frändå
Rådmansgatan 2D
070-331 15 01 | E-post: vicevardrb@egenhard.se

Råbocken 16 (Nygatan-Mogatan)
Per Gustafsson 
Nygatan 67G
073-624 29 36 | 
E-post: vvard.rab16@egenhard.se


Valberedning

Råbocken 2-13
Lena Hansson
Rådmansgatan 8
019-10 43 15 | E-post: Valberedare Råb 2-13
(Sammankallande)
 
Råbocken 16
Isabelle Moreau
Mogatan 11A
070-260 81 77 | E-post: Valberedare Råb 16

Maskrosen
Karin Hellfeldt
Hertig Karls Allé 17
070-304 53 56