X
 • Stockholms län

 • Göteborg & VG Region

 • Blekinge län

 • Norrbottens län

 • Utomlands - Ej Sverige


 • Om föreningen

  Firma: Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro
  Org nummer: 775000-0155
  Bankgiro: 986-8043

   

  Stadgar och tidigare årsredovisningar

  Föreningens stadgar samt årsredovisningar för de senaste åren finns som separata PDF-dokument i botten på denna sida.

   

  Fastigheter

  Brf Egen Härd i Örebro är ägare till tre fastigheter:

  Maskrosen 15 (Tegelgatan - Hertig Karls allé - Karlslundsgatan)
  Råbocken 2 &13 (Akensgatan - Rådmansgatan)
  Råbocken 16 (Mogatan - Nygatan)

  Dessutom är man delägare i två samfälligheter (Maskrosen och Råbocken) som äger och förvaltar befintliga källsorteringshus.

  Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet.

  Lägenhetsfördelning

  Föreningen har totalt 118 st bostadsrätter fördelade på 1 st affärslokal och 117 st bostadslägenheter. Samtliga lägenheter utom en är upplåtna med bostadsrätt. En lägenhet ägs av föreningen och hyrs ut till hyresgäst. Affärslokalen finns på Maskrosen 15.

  Den totala boytan är 8 298,5 m² och fördelas på våra tre fastigheter enligt följande:

  Maskrosen 15: 2 628,4 m²
  Råbocken 2 & 13: 3 008,8 m²
  Råbocken 16: 2 661,3 m²

  Lokaler

  I samtliga fastigheter finns källare innehållande tvättstuga, torkrum, förrådsutrymmen, cykelrum och hobbylokaler i samtliga fastigheter finns stora vindar med separata förrådsutrymmen till alla lägenheter.

  Föreningen har möteslokal i fastigheten Maskrosen 15.

  Samtliga lägenheter utom en är upplåtna med bostadsrätt.

  En lägenhet ägs av föreningen och hyrs ut till hyresgäst.

  En av bostadsrätterna i fastigheten Maskrosen 15 ägs av ett privat företag och används som affärslokal.

  Hiss saknas i samtliga fastigheter.

  Fastigheterna stambyttes mellan 1993-1995.

  Bredband, telefon och TV

  Fastigheterna har bredband via eget fibernät. Idag ingår bredband 100/100 Mbit inkl IP-telefoni från Telenor i månadsavgiften.

  TV-kanaler levereras via kabel-TV alternativt bredband. Aktuell leverantör är Telenor. Idag ingår inga kanalpaket i månadsavgiften.

  Försäkring

  Fastigheterna är försäkrade genom Länsförsäkringar. Ett så kallat bostadsrättstillägg för respektive lägenhet ingår i månadsavgiften och behöver således inte tecknas individuellt av varje medlem.

  Observera! För att bostadsrättstillägget ska gälla krävs att du har tecknat en egen hemförsäkring.

  I försäkringen ingår skydd mot skadedjur via Anticimex. Det är kostnadsfritt för föreningens medlemmar att utnyttja detta vid behov.

  Andrahandsuthyrning

  Styrelsen godkänner andrahandsuthyrningar för 6 månader åt gången upp till maximalt 1 år. Uthyrningar under längre perioder än 1 år är dock något som föreningen vill undvika. Ansökningan om längre perioder kommer därför att nekas såvida det inte föreligger synnerliga skäl.

  Information om överlåtelser

  Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

  Nycklar

  Info om nycklar, nyckelhantering på Axet, överlåtelse mm...

  Parkering

  Föreningen äger ett antal parkeringsplatser som hyrs ut till dess medlemmar. Det är separat kölista till parkeringsplatserna, kölistan sköts av respektive vicevärd. En parkeringsplats som idag hyrs av en lägenhetsinnehavare kan således inte förväntas följa med lägenheten vid ett kommande ägarbyte per automatik.

  På Maskrosen 15 finns parkeringsplatser med motorvärmare på innergården.

  På Råbocken finns parkeringsplatser med motorvärmare på innergården samt dessutom ett fåtal platser med carport.

  Juridiska personer

  Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

   

  Bifogade filer