Kontaktuppgifter

Vid akuta frågor, ring direkt till vicevärdar eller någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner du längre ner på denna sida.


E-post:

info@egenhard.se


Förvaltning

Föreningen anlitar Fastighetsägarna MittNord för att förvalta ekonomi och diverse administration. Kontoret i Gävle är vår kontaktpunkt när det gäller dessa frågor och det är dit all post till föreningen ska styras.

Kontaktperson för administrativa frågor:
Jenny Andersson, Fastighetsägarna MittNord
Telefon: 026-54 66 34
jenny.andersson@fastighetsagarna.se

Adress:
Brf Egen Härd i Örebro
c/o Fastighetsägarna MittNord
Norra Slottsgatan 6
803 20 Gävle


Styrelse
Ordförande
Kristofer Sjöö
Nygatan 67H
070-012 03 55 | E-post: ordf@egenhard.se


Sekreterare
Christina Örnebjer
Hertig Karls Allé 17
072-567 31 72 | E-post: sekr@egenhard.se


Ledamöter
Birgitta Palmér
Akensgatan 4B
070-631 75 27

Alexander Asklöf
Hertig Karls Allé 19
073-084 35 38

Christer Christensson
Mogatan 11A
070-890 93 39

Jacob Leijonhufvud
070-692 73 28

Börje Kvarnlöf
Mogatan 11B
076-105 94 00

Suppleanter
Karin Eriksson
Nygatan 65E
070-980 66 02

Charlie Olsson
Tegelgatan 11
072-158 30 95

Kerstin Neander
Akensgatan 4A
070-794 77 75


Vicevärdar
Maskrosen (Hertig-Karls Allé-Tegelgatan-Karlslundsgatan)
Marcus Holm
Karlslundsgatan 22B
073-0831115 | E-post: vv.maskrosen@egenhard.se

Råbocken 2-13 (Rådmansgatan-Akensgatan)
Mats Frändå
Rådmansgatan 2D
070-331 15 01 | E-post: vicevardrb@egenhard.se

Råbocken 16 (Nygatan-Mogatan)
Isabelle Moreau
Mogatan 11A

E-post: vvard.rab16@egenhard.se


Valberedning

Råbocken 2-13
Lena Hansson
Rådmansgatan 8
019-10 43 15 | E-post: Valberedare Råb 2-13
(Sammankallande)
 
Råbocken 16
Isabelle Moreau
Mogatan 11A
070-260 81 77 | E-post: Valberedare Råb 16

Maskrosen
Karin Hellfeldt
Hertig Karls Allé 17
070-304 53 56