Kontaktuppgifter

E-post:
info@egenhard.se

Vid akuta frågor, ring direkt till någon av våra vicevärdar. Uppgifter till dessa personer finner du längre ner på denna sida.

Adress:
Brf Egen Härd i Örebro
c/o Fastighetsägarna MittNord
Norra Slottsgatan 6
803 20 Gävle

Förvaltning
Föreningen anlitar Fastighetsägarna MittNord för att förvalta ekonomi och diverse administration. Kontoret i Gävle är vår kontaktpunkt när det gäller dessa frågor och det är dit all post till föreningen ska styras.

Kontaktperson för administrativa frågor:
Jenny Andersson, Fastighetsägarna MittNord
Telefon: 026-54 66 34
jenny.andersson@fastighetsagarna.se

 

Styrelse

Ordförande
Kristofer Sjöö
Nygatan 67H
070-012 03 55 | E-post: ordf@egenhard.se

Sekreterare
Christina Örnebjer
Hertig Karls Allé 17
072-567 31 72 | E-post: sekr@egenhard.se

Ledamöter
Birgitta Palmér
Akensgatan 4B
070-631 75 27

Alexander Asklöf
Hertig Karls Allé 19
073-084 35 38

Christer Christensson
Mogatan 11A
070-890 93 39

Jacob Leijonhufvud
070-692 73 28

Börje Kvarnlöf
Mogatan 11B
076-105 94 00

Suppleanter

Karin Eriksson
Nygatan 65E
070-980 66 02

Charlie Olsson
Tegelgatan 11
072-158 30 95

Kerstin Neander
Akensgatan 4A
070-794 77 75

 

Valberedningen

Råbocken 2-13
Lena Hansson
Rådmansgatan 8
019-10 43 15 | E-post: Valberedare Råb 2-13
(Sammankallande)
 
Råbocken 16
Isabelle Moreau
Mogatan 11A
070-260 81 77 | E-post: Valberedare Råb 16

Maskrosen
Karin Hellfeldt
Hertig Karls Allé 17
070-304 53 56

 

Vicevärdar

Utan våra vicevärdar skulle vi inte klara oss!
Det är dem du kontaktar om du upptäcker att något i våra fastigheter är trasigt eller saknas eller om du har förbättringsförslag kring vårt boende och boendemiljö.
Vicevärdarna svarar för inre underhåll, t.ex. byte av glödlampor,
justering av dörrstängare,allmänt fixande, kontakt med entreprenörer, etc.
Vicevärdarna fixar själva eller anlitar fackmän vid behov.

Maskrosen
Kerstin Lindqvist
Hertig Karls allé 17
019-12 94 81, 073-646 26 29 | E-post: vv.maskrosen@egenhard.se

Råbocken 2-13
Agneta Bertilson
Rådmansgatan 6
070-671 84 19 | E-post: vicevardrb@egenhard.se
 
Råbocken 16
Kristina Klintenäs
Nygatan 63
076-794 13 02 | E-post: vvard.rab16@egenhard.se